– O Muzeum


Wejście do budynku Muzeum.

Misja Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Misją muzeum jest gromadzenie oraz trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturowego dziedzictwa lokalnej społeczności z ziemi kępińskiej oraz popularyzacja twórczości T. P. Potworowskiego, a także świadczenie wysokiej jakości usług muzealnych, tworzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wykorzystując dostępne środki finansowe i w sposób skuteczny komunikując swoją obecność oraz kształtując wyjątkowe, oparte na partnerstwie relacje z otoczeniem. 

Wizja Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Wizją muzeum jest bycie prężnie działającą i nowoczesną instytucją kultury podnoszącą poziom kapitału intelektualnego i społecznego poprzez pogłębianie związków emocjonalnych z dziedzictwem lokalnym powiatu kępińskiego.

O Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Muzeum założone zostało w 1938 roku z inicjatywy burmistrza Wacława Kokocińskiego, a pierwszym kierownikiem i współzałożycielem placówki był Tadeusz Piotr Potworowski. Na skutek wybuchu II wojny światowej eksponaty uległy rozproszeniu, a muzeum zlikwidowano. W 1960 roku Powiatowa Rada Narodowa reaktywowała placówkę powierzając kierownictwo miejscowej nauczycielce – Stanisławie Witkowskiej. W 1967 roku nadzór nad muzeum przejął miejscowy oddział PTTK, a kierownikiem nadzorującym prace placówki aż do śmierci w roku 1982 został Konrad Nitzke, zastąpiony wówczas przez Jerzego Wojciechowskiego. W 1990 roku muzeum przeszło pod zarząd Rady Miejskiej w Kępnie. W 1998 roku nadano muzeum imię pierwszego kierownika – Tadeusza Piotra Potworowskiego.

W styczniu 2014 rozpoczęto prace remontowe nowej siedziby muzeum w dawnym magistracie przy ul. Ratuszowej 2. Nowa wystawa stała otwarta została 25 września 2015 r.

W 2014 roku uchwałą Rady Miejskiej utworzona została filia muzeum w Synagodze w Kępnie.

Muzeum posiada zbiory archeologiczne prezentujące historię regionu od paleolitu do średniowiecza, etnograficzne (zabytki kultury ludowej południowej Wielkopolski), historyczne (dokumenty dotyczące historii kępińskiego rzemiosła oraz Kępińskiego Bractwa Kurkowego), zbiory sztuki współczesnej (malarstwo) oraz dzieła Tadeusza Piotra Potworowskiego i pamiątki z nim związane (korespondencja, notatki, zdjęcia).


Logotyp Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego do pobrania:

Logo rgb

Back to top
pl_PLPolish