– Regulamin zwiedzania


Wstęp do Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego jest bezpłatny.

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie z siedzibą w Kępnie, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno (zwanego dalej „Muzeum).
 2. Wstęp do Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego jest bezpłatny.
 3. Muzeum jest otwarte od wtorku do piątku. W okresie wakacyjnym również w niedzielę.
 4. Godziny otwarcia Muzeum w poszczególne dni tygodnia: od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w niedzielę od 11:00 do 16:00. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są na stronie internetowej www.muzeumkepno.pl oraz w kasie Muzeum. Ostatni zwiedzający może wejść 30 minut przed zamknięciem.
 5. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum.
 6. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 7. Na wystawie stałej oraz wystawach czasowych obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej.
 • 2.

Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

 1. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa oraz do poleceń personelu.
 2. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.
 3. Na teren Muzeum nie wolno wnosić dużych bagaży i plecaków, ani przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych. O niebezpiecznym charakterze takiego przedmiotu decydują pracownicy Muzeum. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w wieszaku na korytarzy. Muzeum nie będzie czynna szatnia do odwołania.
 4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 5. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
 6. Zabrania się wstępu na teren Muzeum osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających.
 7. Zabrania się wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
 8. Zabrania się przenoszenia elementów wyposażenia Muzeum poza jego teren.
 9. Zabrania się niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum.
 10. Zwiedzających obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie Muzeum.
 11. Przez osoby nieletnie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na terenie Muzeum.
 12. Należy unikać nadmiernego tłoku w jednym miejscu, przepychania się, biegania, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania.
 13. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
 14. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 15. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.
 16. Do biura Muzeum może wejść osoba przed wcześniejszym powiadomieniem opiekuna wystaw i wyrażeniem zgody pracownika Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego.
 17. Muzeum zastrzega sobie przyjęcie grup po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu +48 791 329 646 lub mailowo muzeum@muzeumkepno.pl
 18. Osoby zwiedzające mogą korzystać z urządzeń multimedialnych.
 • 3.

Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
 2. Wejście do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.muzeumkepno.pl oraz w kasie Muzeum.
 4. Regulamin obowiązuje od 28.04.2023 r.
 5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można zgłaszać w kasie Muzeum.

Правила відвідуванняМузею Кемпінського краю ім. Т. П. Потворовського в Кемпні

1.

Загальніположення

 1. Даніположеннявідвідування музею Кемпінського краю ім. Т. П. Потворовського в Кемпні (далі – «Положення») визначають правила відвідування музею Кемпінського краю, з приміщенням за адресою: Кемпно, вул. Ратушна 2, 63-600 Кемпно (далі «Музей»).
 2. Музей працює з вівторка по п’ятницю та в неділю.
 3. ГрафікроботиМузею: з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 та в неділю з 11:00 до 16:00. Детальнуінформацію про дні та годинироботиМузею можнаотримати на сайтіwww.muzeumkepno.pl та в касахМузею. Останнійвідвідувачможе зайти за 30 хвилин до закриттяМузею.
 4. КасаМузею працює в робочий час Музею.
 5. Під час відвідуваннясліддотримуватисявказівок та рекомендаційпрацівниківМузею.
 6. На постійних і тимчасовихвиставках заборонено фотозйомказіспалахом.

2.

Правилабезпеки в Музеї

 1. Коженвідвідувач Музею зобов’язанийдотримуватисьнаведенихнижче правил безпеки та вказівок персоналу.
 2. Територія Музею охороняється та контролюєтьсякамерами спостереження.
 3. Забороняєтьсяпроносити на території Музею великогабаритний багаж, рюкзаки чиречі, якіможутьзагрожуватибезпеці, здоров’ючижиттюіншихосіб. Рішення про те, чи предмет несенебезпекуприймаютьпрацівники музею. Рюкзаки, сумки, валізи, парасольки та верхнійодягслідзалишати на вішалках у коридорах. Гардероб не працюватиме до подальшогоповідомленняпро йоговідкриття.
 4. Опікунинесутьвідповідальність за збитки, заподіянідітьми, якіперебуваютьпідїхопікою.
 5. Дітивіком до 12 роківможутьвідвідувати Музей тількипіднаглядомдорослих.
 6. Особам в нетверезомустані заборонено вхід у приміщенняМузею.
 7. Забороняєтьсяприносити з собою вогнепальнузброю та гостріпредмети.
 8. Заборонено приводититварин (крім собак-поводирів).
 9. ЗабороняєтьсявиноситиелементиобладнанняМузею за межійогоприміщення.
 10. Знищувати будь-якіелементиобладнанняМузею заборонено.
 11. На територіїМузею відвідувачамсуворо заборонено палититютюновівироби та електроннісигарети.
 12. На територіїМузею відвідувачам категорично заборонено вживатиалкогольнінапої.
 13. Уникайтенадмірногоскупчення людей на одному місці, штовхання, бігу, ковзання по підлозі, гучноїповедінки.
 14. У разі будь-якихнебажанихподійпрацівникиМузею повинні бути повідомлені про них та сувородотримуватисьйогоінструкційМузею.
 15. У разіпрямоїзагрозиздоров’юабожиттювідвідувачів Музей залишає за собою право припинитинаданняпослуг.
 16. У разіоголошенняевакуаціїаборятувальноїопераціївсі особи, якіперебувають у приміщенні Музею, зобов’язанінегайнопокинутибудівлю через найближчийаварійнийвихід та неухильновиконувативказівкипрацівників Музею.
 17. В умовахепідемії, щотриває, коженвідвідувач Музею зобов’язанийприкрити рот і ніс.
 18. Мінімальнавідстаньміжвідвідувачами – 2 метри.
 19. Перед входом до залу експозиціїкожна особа повинна продезінфікувати руки та вдягнути рукавички.
 20. До офісуМузею можнаввійтипісляпопередньогоповідомленнякерівникавиставки та згодипрацівникаМузею Кемпінськогокраюім. Т. П. Потворовського.
 21. Музей залишає за собою право прийматигрупи за попереднімбронюванням за телефоном +48 791 329 646 абоелектронноюпоштоюmuzeum@muzeumkepno.pl
 22. Відвідувачі не можутьвикористовуватимультимедійніпристрої до подальшогоповідомленняпро такуможливість.

3.

ЗаключніПоложення

 1. Музей залишає за собою право не допускатиосіб, які не дотримуютьсяПоложеннь.
 2. Вхід до Музею або участь у програмних заходах, якіпропонує музей, рівносильноприйняттюцих правил.
 3. Положеннядоступні на сайтіМузею: www.muzeumkepno.pl та в касахМузею.
 4. Положеннянабуличинностівід 28.04.2023 r.
 5. Зауваження, скарги та клопотаннящододіяльності Музею можнаподавати в касі Музею.
Back to top
pl_PLPolish