– Rada muzeum


posiedzenie inauguracyjne nowo wybranej Rady Muzeum

Dnia 14 września 2017 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne nowo wybranej Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego miało miejsce w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno.

Okres kadencji Rady trwa 4 lata od daty jej powołania. Członkami Rady zostali:

1. Lech Kokociński,

2. Marek Kowalski,

3. Dominik Makosch,

4. Krzysztof Morta,

5. Irena Sadek.

W posiedzeniu Rady Muzeum brali udział Burmistrz Miasta i Gminy Kępno – Piotr Psikus,
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Małgorzata Frala-Kędzior oraz Zastępca Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego – Tomasz Tajnert.

Rada wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego – Dominika Makoscha oraz Zastępcę Przewodniczącego – Lecha Kokocińskiego. Rada wybrała sekretarza Rady spośród pracowników muzeum, wskazanych przez dyrektora muzeum – Martynę Wycisk.

Funkcją Rady Muzeum jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, określonych w Statucie Muzeum, ocenia działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, ocenia przedłożony przez Dyrektora roczny plan działalności oraz ocenia wniosek Dyrektora w sprawach dotyczących muzealiów – przy zakupie szczególnych obiektów, zamiany międzymuzealnej lub sprzedaży muzealiów, które w przeszłości znalazły się przypadkowo w zbiorach muzeum i nie mieszczą się w profilu i charakterze kolekcji. Dalej Rada Muzeum ocenia wnioski Dyrektora w sprawach dotyczących merytorycznej i statutowej działalności muzeum.Back to top