– Rada muzeum


posiedzenie inauguracyjne nowo wybranej Rady Muzeum

Kadencja na lata 2021-2025

Dnia 30 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne nowo wybranej Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, które miało miejsce w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno.

Okres kadencji Rady trwa 4 lata od daty jej powołania. Członkami Rady zostali:

1. Łukasz Kamiński,

2. Lech Kokociński,

3. Dominik Makosch,

4. Krzysztof Morta,

5. Irena Sadek.

W posiedzeniu Rady Muzeum brali udział Burmistrz Miasta i Gminy Kępno: Piotr Psikus,Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury: Małgorzata Frala-Kędzior oraz Zastępca Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego: Martyna Wycisk.

Rada wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego: Dominika Makoscha oraz Zastępcę Przewodniczącego: Irenę Sadek.

Rada wybrała sekretarza Rady spośród pracowników muzeum, wskazanych przez dyrektora muzeum – Patrycję Waloszczyk.

Kadencja na lata 2017-2021

Dnia 14 września 2017 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne nowo wybranej Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego miało miejsce w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno.

Okres kadencji Rady trwa 4 lata od daty jej powołania. Członkami Rady zostali:

1. Lech Kokociński,

2. Marek Kowalski,

3. Dominik Makosch,

4. Krzysztof Morta,

5. Irena Sadek.

W posiedzeniu Rady Muzeum brali udział Burmistrz Miasta i Gminy Kępno – Piotr Psikus,
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Małgorzata Frala-Kędzior oraz Zastępca Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego – Tomasz Tajnert.

Rada wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego – Dominika Makoscha oraz Zastępcę Przewodniczącego – Lecha Kokocińskiego. Rada wybrała sekretarza Rady spośród pracowników muzeum, wskazanych przez dyrektora muzeum – Martynę Wycisk.

Funkcją Rady Muzeum jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, określonych w Statucie Muzeum, ocenia działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, ocenia przedłożony przez Dyrektora roczny plan działalności oraz ocenia wniosek Dyrektora w sprawach dotyczących muzealiów – przy zakupie szczególnych obiektów, zamiany międzymuzealnej lub sprzedaży muzealiów, które w przeszłości znalazły się przypadkowo w zbiorach muzeum i nie mieszczą się w profilu i charakterze kolekcji. Dalej Rada Muzeum ocenia wnioski Dyrektora w sprawach dotyczących merytorycznej i statutowej działalności muzeum.Back to top
pl_PLPolish