– mk

Dokumenty związane z Kępnem napisane przez Felisa Gruszkę

Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, lecz nam – ludzkości.

– Albert Schweitzer

Takim darem nie tylko dla nas kępnian, ale i mieszkańców okolicznych terenów był Feliks Gruszka. Z powodu jego śmierci wyrażamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia dla jego bliskich. Dla nas – Muzeum jest to również wielka strata. Opracowania pana Feliksa …

Różne dokumenty rozłożone na stole w centrum fotografie Mieczysław Depczyński w wojsku

Od premiery książki Mieczysława Depczyńskiego „Reportaż z mojego życia” minęło już trochę czasu, egzemplarze zostały rozdane w zaskakująco szybkim czasie, my jednak nie zakończyliśmy tematu.

Do naszych zbiorów dołączyły pamiątki przekazane przez Zdzisława Depczyńskiego – syna autora. Choć nie mógł być obecny na spotkaniu z okazji premiery, otrzymaliśmy od niego serdeczne pozdrowienia i podziękowania, a …

Plakat promocyjny publikacji pt. Reportaż z mojego życia u góry napis promocja książki linijce ponieżej zaproszenie od 12 marca 2021 r. po odbiór bezpłatnych egzemplarzy na dole strony oś czasu przedstawiająca najważniejsze wydarzenia opisane w książce po prawej stronie fotografia M. Depczyńskiego

Tym razem pomysł na promocję publikacji opiera się na przygotowanej wystawie na temat szerokiej działalności Mieczysława Depczyńskiego pokazujemy prywatne fotografie, opracowane wydawnictwa, zwracając szczególną uwagę na to by przedstawić jakim był człowiekiem. A niewątpliwie był osobą skromną, jednocześnie bardzo pracowitą, która poświęcił wiele dla kraju jak i dla naszej małej ojczyzny, czyli dla Kępna.


Reportaż z …

Back to top