– Potworowski zbiory

list do Magdaleny Potworowskiejlist do Magdaleny i Anny Potworowskich, 1950 r.karta pocztowa do Magdaleny Potworowskiej, 24.07.1947 r.list do Anny Potworowskiejlist do Anny Potworowskiejlist do Anny Potworowskiej, 24.12.1951 r.list do Anny Potworowskiej, 25.02.1948 r.list do Magdaleny Potworowskiej, 1949 r.

Szkicownik Tadeusza Piotra Potworowskiego zawiera 58 ponumerowanych kart, w tym 55 szkiców i 3 karty puste.Format szkicownika:  344 x 241 mmMateriał: papier i szary kartonTechnika: ołówek, tusz, pastel, kredka, akwarelaCzas powstania: 1936-39 r.Obecnie szkicownik poddawany jest zabiegom konserwatorskim w profesjonalnej pracowni.

Back to top