– Nabór tekstów do “8 Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego”

Nabór tekstów do rocznika

Wytyczne formalne i redakcyjne

dla tekstów przekazywanych do publikacji w czasopiśmie

„Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego”

Nabór tekstów do 8 Rocznika

1.Tekst powinien posiadać tytuł oraz powinien być podzielony na rozdziały, a także mieć wyodrębniony wstęp (wprowadzenie) i zakończenie (podsumowanie). Artykuł powinien mieć dołączoną bibliografię.

2. Plik powinien przesyłany zostać na adres mailowy: muzeum@muzeumkepno.pl w wersji Microsoft Office Word oraz plik PDF.

3. Tekst artykułu nie powinien przekraczać objętości 40 tys. znaków wraz ze spacjami.

4. Tekst powinien być przygotowany w formacie .doc (.docx) i .pdf, sformatowany w minimalnym stopniu, zgodnie z następującymi wytycznymi:

a) czcionka tekstu głównego: Times New Roman 12 pkt, marginesy po 2,5 cm

 b) odstęp między wierszami 1,5 interlinii, bez odstępów przed wcięciem akapitowym

c) bez wyróżnień, w szczególności w postaci ramek lub pól tekstowych,

d) cytaty zamieszczone w znaku cudzysłowu, bez kursywy,

e) nie stosuje się wyróżnień w tekście, z wyłączeniem kursywy, którą oznacza

się wyłącznie zwroty obcojęzyczne,

f)  ponumerowane strony (numeracja ciągła, umieszczona w prawym dolnym rogu strony),

g) wyłączona opcja dzielenia wyrazów,

h) wszystkie dodane zdjęcia w artykule opatrzone muszą być tytułem oraz źródłem. Zamieszone fotografie w artykule muszą być dobrej rozdzielczości minimum 300 dpi.

5. Autor może zastrzec opatrzenie tekstu odnośnikiem o treści: „Poglądy przedstawione w tekście są wyrazem osobistych przekonań autora i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem instytucji”.

6. Autor zobowiązany jest złożyć oświadczenie, według wzoru otrzymanego od Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, co do tego, że: tekst jest jego autorstwa.

Termin składania tekstów: 31.03.2023 r.

About Author

Back to top
pl_PLPolish