– Gra MuMe Muzealne Mecyje

Tekst MuMe Muzealne Mecyje

Tekst MuMe Muzealne Mecyje

Instrukcja do gry MuMe

  1. Wersja dla dzieci

Gra przeznaczona dla pasjonatów Kępna, jego kultury i historii.

Zabawa polega na zebraniu jak największej liczby par kafelków. Wymieszane kartoniki należy ułożyć obrazkami skierowanymi w dół. Następnie pierwszy gracz odkrywa dwa kafelki – jeśli są takie same, zabiera je jako zdobytą parę i może losować ponownie. Jeśli są różne – odkłada je na miejsce, a ruch należy do przeciwnika. Wygrywa osoba, która zdobędzie jak najwięcej par.

Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego.

Gra zawiera 30 pary kafelków oraz instrukcję obsługi.

Wielokulturowe Kępno

Każde miasto ma swoją historię. Dzieje Kępna są długie i niezwykle burzliwe. Przed wiekami, na jego terenie, tuż obok siebie żyli wyznawcy trzech religii: ewangelickiej, judaistycznej oraz katolickiej. Ich obecność i różnorodność kulturowa jaką ze sobą niosła, miała odzwierciedlenie w latach świetności miasta.

Historię jednak tworzą nie tylko ludzie, lecz także przedmioty z nimi związane. Zapraszamy na wyjątkową wielokulturową opowieść o Kępnie. Wyruszymy śladem niemych świadków przeszłości jakimi są przedmioty, które możesz znaleźć w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. Wśród nich pojawią się odznaczenia – pamiątki, naczynia liturgiczne, rzeźby ludowe czy obrazy współczesnych malarzy.

Poznaj je wszystkie. Dobierz w pary. Zastanów się kim mógłby być ich właściciel lub autor. Spróbuj odkryć jaką cząstkę dziejów miasta ma w sobie każda z nich. Wspólnie stworzą one niezwykłą opowieść o wielokulturowym Kępnie i jego mieszkańcach sprzed lat. Daj zachwycić się historią, która sprawi, iż zapragniesz przenieść się w czasie do lat świetności swojego rodzinnego miasta.

Prezentujemy kolejną już edukacyjną realizację muzealną, jaką jest: MuMe Muzealna Gra Pamięci. Mamy nadzieję, iż pozwoli ona na zapoznanie się najmłodszym, jak również dorosłym mieszkańcom naszego regionu oraz obcokrajowcom z bogatą historią wielokulturowego Kępna. Umożliwi to poznanie w łatwy i przyjemny sposób obiektów muzealnych, będących niemymi świadkami naszej historii.

Poniżej plik do pobrania. Życzymy udanej zabawy!

2. Wersja dla dorosłych

Wielokulturowe Kępno

Śledząc bieg historii trudno się nie zgodzić z opinią, iż II połowa XVII wieku to przełomowy czas w historii naszego miasta. Doszło wówczas do trwałej zmiany charakteru etnicznego Kępna, które z miejscowości zamieszkiwanej głównie przez polską społeczność o wyznaniu katolickim, przeistoczyło się w wielokulturowe, wielowyznaniowe, prężnie rozwijające się miasto. Powodem tej zmiany był masowy napływ społeczność niemieckojęzycznej z terenów objętych prześladowaniami religijnymi, w tym głownie z pobliskiego Śląska.

Miasto przyciągało nie tylko szeregiem przywilejów, które weszły w życie wraz z aktem lokacyjnym z roku 1660, ale było również świadectwem liberalnej polityki ówczesnych właścicieli,  zapewniającej ludności ewangelickiej oraz żydowskiej swobodę prowadzenia praktyki religijnej, budowania domostw czy odbywania sądów.

Miejskie prawo zachęcało również do skorzystania z możliwości swobodnego prowadzenia handlu, w tym pozwalało na udział w licznie organizowanych miejskich targach i jarmarkach. Kępno rozwijało się. Kolejno, nowo powstające obiekty kultu wzbogacały miejską tkankę urbanistyczną. Wzrósł poziom zamożności mieszkańców, co pociągnęło za sobą zmianę i wzrost statusu społecznego poszczególnych grup wyznaniowych.

Mieszkańcy Kępna chcą pamiętać o swoich wielokulturowych korzeniach. Stąd Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie oddaje w Państwa ręce kolejną już edukacyjną realizację muzealną, jaką jest: MuMe Muzealna Gra Pamięci.

Mamy nadzieję, iż pozwoli ona na zapoznanie się najmłodszym, jak również dorosłym mieszkańcom naszego regionu oraz obcokrajowcom z bogatą historią wielokulturowego Kępna. Umożliwi to poznanie w łatwy i przyjemny sposób obiektów muzealnych oraz fotografii archiwalnych, będących niemymi świadkami naszej historii.

Poniżej plik do pobrania. Życzymy udanej zabawy!

Museum's memory game

3. English version

Multicultural Kępno

Looking at the course of history it is hard to disagree that the second part of the 17th century was a ground-breaking moment in the history of our town. It was when the etnic character of Kępno changed forever. From a town inhabited mainly by a Polish Catholic community, turned into a multicultural, multi-religious, dynamically developing city. The reason for this change was a surge of the German speaking community fleeing from religious persecution, mainly from the nearby Silesia region.

The town was attractive for the newcomers not only thanks to the many privileges, which came into the force with the right of localization from 1660, but was also a proof of liberal politics of the landlords of that time, granting Evangelical and Jewish community freedom of religion, building houses and helding courts.

Town’s law encouraged using the possibility of free trade, including taking part in numerous fairs and  county fairs.  Kępno was developing. Newly appearing objects of worship enriched urban fabric. Number of wealthy inhabitants grew, which resulted in a change and an increase in the social status of each religious group.

Residents of Kępno want to remember their multicultural roots. Because of that T. P. Potworowski Museum of Kępno Region in Kępno created an educational card game called: MuMe – Museum’s Memory Game.

We hope that many young people, as well as adults and foreigners will take interest in Kępno’s rich multicultural history. It will enable us to get to know in a nice and easy way, museum exhibits and archival photographs that are silent witness of our history. 

This game is intended for people who are interested in Kępno’s culture and history.

The purpose of this game is to collect as many pairs as possible. 

First step is to mix the cards and place them with pictures facing down. Then player one chooses two cards and turn them over – if the pictures are the same then the player can take them and uncover another two cards. If the pictures does not match then the player must place them facing down again and it is players two turn. The winner is the person who collects more pairs.

All of the pictures are paintings from T. P. Potworowski Museum of Kępno Region.

Game consists of 30 pairs of pictures and game instructions.

Below you can download the file. We wish you a lot of fun!	

About Author

Back to top
pl_PLPolish