– Z kart historii – 10 listopada

Portret Zofii Teodory Marii Szembekówny.
Portret Zofii Teodory Marii Szembekówny.

O rodzie Szembeków słyszała pewnie większość mieszkańców naszego regionu.

Dzisiaj – 10 listopada przypada 136. rocznica urodzin Zofii Teodory Marii Szembekówny.

Córki Piotra, właściciela Siemianic (koło Opatowa) i Marii z Fredrów (jej ojcem był Jan Aleksander Fredro, brat Zofii Szeptyckiej).

Urodziła się w niedaleko położonych od Kępna Siemianicach.

Wykształciła się poprzez edukację domową na etnografkę i archeolożkę.

Według wspomnień jej uczennic, była znakomitą nauczycielką języka polskiego i historii,

  • Opis cmentarzyska żarowego z epoki brązu w Lipiu (pow. Kępno, 1910 r.)
  • Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych, z odbytych w r. 1905 i 1906 na cmentarzysku z epoki rzymskiej w Siemianicach (Część IV), Poznań 1916 r.,  autorstwa Zofii hr. Szembekównej.

a przed wstąpieniem do zakonu niepokalanek — bardzo zasłużoną (wraz ze swą siostrą) prekursorką polskich badań archeologicznych.

Wstępując do zakonu przyjęła imię zakonne Maria Krysta.

Podejmowała prace pedagogiczne dalej kontynuując swoje badania, które zyskały uznanie

w roku 1969 honorowym członkostwem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

W jej publikacjach znaleźć można np. Opis cmentarzyska żarowego z epoki brązu w Lipiu (pow. kępiński)

lub Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych w Siemianicach (powiat kępiński) odbytych w 1904 r.

Back to top
pl_PLPolish