– Kolory Potworowskiego

W pracowni artysty. Szkice T. P. Potworowskiego w zbiorach Muzeum Ziemi Kępińskiej

W piątek odbyła się wystawa pt. “W pracowni artysty. Szkice T. P. Potworowskiego w Muzeum Ziemi Kępińskiej”.

Ekspozycja wzbogacona została o kilkanaście prac studyjnych oraz szkiców przygotowawczych, pochodzących z różnych okresów twórczości malarza.

Zespół zakupionych grafik to kolejny krok w uzupełnianiu, a więc budowaniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, przez instytucję związaną od początku swojego istnienia z osobą Tadeusza Piotra Potworowskiego – jej pierwszego dyrektora oraz kustosza. Muzeum Ziemi Kępińskiej pragnie w ten sposób stworzyć miejsce stałej ekspozycji dzieł oraz pamiątek związanych z artystą, czyli muzealnego archiwum. Zyska ono charakter atelier malarza poprzez ukazanie procesu twórczego, począwszy od prezentacji luźnych szkiców przygotowawczych oraz szkicownika, a skończywszy na gotowych już obrazach na płótnie. W przyszłości wystawa ta zostanie również uzupełniona o materiały źródłowe
i archiwalne, które dopełnią wrażenia przebywania w pracowni artysty.

Potworowski, jako jeden z malarzy wychowujący się na doświadczeniach dawnych mistrzów, swoją twórczość opierał na dwóch etapach pracy: przygotowaniu szkiców z natury oraz późniejszej syntezie zebranych materiałów i przełożeniu ich na znak malarski już w przestrzeni pracowni. Prezentowane podczas wystawy szkice stanowiły notatki z licznych podróży oraz wędrówek malarza, podczas których zbierał graficzne inspiracje do późniejszej pracy. Nieprzypadkowy był również wybór technik stosowanych do ich wykonania, takich jak gwasz, pastel czy akwarela. Pozwalały one bowiem nie tylko na szybkie zebranie wrażeń,
lecz także, poprzez ich charakterystyczną płynność, dawały efekt zarejestrowania przez malarza chwilowego i ulotnego wrażenia, niemożliwego do uchwycenia innymi
technikami artystycznymi.

Szkice stanowią dowód natychmiastowego procesu tworzenia się w głowie malarza syntezy widzianych obrazów, doznań oraz wspomnień, które towarzyszyły mu podczas obcowania ze światem natury.

Dzięki uzupełnianiu kolekcji o nowe zbiory, wystawa stała „Kolory Potworowskiego” stanie się wystawą bardziej dynamiczna i łatwiejsza w odbiorze dla zwiedzających.
Obcowanie z pracami leżącymi u początków twórczości artysty, a więc szkicami, pozwoli odbiorcom poszerzyć swoją wiedzę na temat malarstwa Potworowskiego oraz zrozumieć
proces twórczy malarza, a dzięki temu także poznać historię życia artysty, niewątpliwie bliskiego sercom mieszkańców regionu.

Tadeusz Piotr Potworowski – pisarz, twórca scenografii teatralnych, pedagog i niewątpliwie jeden z czołowych przedstawicieli polskiego malarstwa nowoczesnego jest dla wielu wzorem artysty nowoczesnego i niepokornego, wiecznie podążającego drogą artystycznej rewolucji w poszukiwaniu własnej formuły wypowiedzi malarskiej. Jednym z najważniejszych źródeł inspiracji dla artysty stała się natura. Uchwycenie jej zróżnicowanego, ulotnego i niezwykle sensualnego portretu okazało się dla Potworowskiego najważniejszym zadaniem, jakiego malarz podejmował się przez cały okres swojej twórczości. Zanim jednak w pracowni malarza powstanie pełnowartościowy pejzaż – syntetycznych obraz doświadczonego przez malarza krajobrazu. W głowie artysty na kartkach jego szkicownika zrodzą się dziesiątki szkiców, które dadzą początek późniejszemu dziełu.

Tadeusz Piotr Potworowski, jako jeden z malarzy wychowujący się na doświadczeniach dawnych mistrzów, swoją twórczość opierał na dwóch etapach pracy: przygotowaniu szkiców z natury oraz późniejszej syntezie zebranych materiałów i przełożeniu ich na znak malarski już w przestrzeni pracowni. Prezentowane podczas nowej wystawy czasowej szkice stanowiły notatki z licznych podróży oraz wędrówek malarza, podczas których zbierał graficzne inspiracje do późniejszej pracy. Szkice są, więc niezwykłym dowodem procesu tworzenia się w głowie malarza syntezy widzianych obrazów, doznań oraz wspomnień, które towarzyszyły mu podczas obcowania ze światem natury.

Wystawa prezentowana w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego jest ekspozycją prac studyjnych oraz szkiców przygotowawczych, pochodzących z różnych okresów twórczości malarza. Zespół zakupionych grafik to kolejny krok w uzupełnianiu, a więc budowaniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, przez instytucję związaną od początku swojego istnienia z osobą Tadeusza Piotra Potworowskiego – jej pierwszego dyrektora oraz kustosza.Zachęcamy do odwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej i zmierzenia się z pracami leżącymi u początków pracy malarskiej Tadeusza Piotra Potworowskiego. Obcowanie ze szkicami artysty pozwoli nie tylko na lepsze zrozumienie jego twórczości, ale przed wszystkim umożliwi niezwykłe spotkanie z autentycznym znakiem – gestem malarskim artysty, bliskiego sercom mieszkańców regionu kępińskiego.

Kurator wystawy: Joanna Kuźnik

Realizacja wydarzenia w ramach projektu pt. “Kolory Potworowskiego. Rozbudowanie kolekcji” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Back to top
pl_PLPolish