Wniosek o przeprowadzenie kwerendy

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż z dniem dzisiejszym (20.02.2019 r.) zostaje wprowadzony obowiązkowy wniosek o przeprowadzenie kwerendy (tj. poszukiwanie informacji muzealnych)

dla osób prywatnych lub instytucji celem przeprowadzenia kwerendy przez pracowników muzeum oraz na udostępnienie obiektu do wglądu.

 • Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia dokumentacji wizualnej zbiorów, jeżeli realizacja zamówienia spowodowałaby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie, na zasadach określonych w przepisach ustawy kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz.U. 2016 r. poz. 23).
 • Czas oczekiwania na realizację zleconych kwerend tematycznych wynosi 60 dni.
 • Warunki udostępnienia: autorskie prawa majątkowe do utworu wygasły, gdyż minęło 70 lat od śmierci ich autora, ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu; nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego na podstawie art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 • Tryb rozpatrywania wniosków odbywa się zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 352) – dalej „Ustawa”

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu informuje, że aktualnie czas oczekiwania na realizację zleconych kwerend tematycznych wynosi około 2 miesięcy. Ze względu na dużą ilość zleceń i bardzo ograniczone możliwości kadrowe czas oczekiwania może być dłuższy.
Archiwum Państwowe w Poznaniu informuje, że aktualnie czas oczekiwania na realizację zleconych kwerend tematycznych wynosi około 2 miesięcy. Ze względu na dużą ilość zleceń i bardzo ograniczone możliwości kadrowe czas oczekiwania może być dłuższy.

Wypełniony wniosek uprzejmie prosimy o przesłanie na adres:

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
ul. Ratuszowa 2
62-600 Kępno
z dopiskiem: Wniosek o kwerendę

lub na adres e-mail: muzeum@muzeumkepno.pl

 

Do pobrania wniosek w załączniku:

 • wniosek o kwerendę dla osób fizycznych
 • wniosek o kwerendę dla przedstawicieli instytucji publicznych
 • Polityka prywatności

  Copyright Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego        © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • BIP

 • Deklaracja dostępności
 • Godziny otwarcia muzeum

  poniedziałek, sobota - nieczynne

  wtorek - piątek - od 10:00 do 16:00

  niedziela - od 11:00 do 16:00

   

 • Realizowane projekty

  Noc Muzeów 2014 Kępińskie detale Kępno - jedna historia Folklor ziemi kępińskiej  Potworowski jest w mieście - konkurs na projekt i wykonanie muralu XXV Plener Malarski Cyfrowe archiwum 

 • Partnerzy

  Urząd Miasta i Gminy Kępno Kępiński Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Kępno Socjum i okolice Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART