– Zarządzenie Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

muzeum-ziemi-kepinskiej-logo

ZARZĄDZENIE Nr 01/2022 

Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

Na podstawie art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459 oraz art. 130, art. 144, art. 1519a ustawy z 26 czerwca      1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028 zarządzam:

§1

Ustalam dla pracowników Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego dzień wolny od pracy w dniu 7 stycznia 2022 roku w związku z przypadającym 1 stycznia 2022 roku w sobotę Nowym Rokiem.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej muzeum.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Klikając poniżej zostanie wyświetlona wersja dokumentu w formacie Portable Document Format (PDF):

About Author

Back to top
pl_PLPolish