– Z kart historii – Aleksander Caliński

odznaczenia i zdjęcia Aleksandra Calińskiego eksponowanych podczas wystawy czasowej w Muzeum pt. Powstanie Wielkopolskie.

Z kart historii

W ostatnim tygodniu miesiąca chcemy wspomnieć osobę, która pochodziła z Mikorzyna. Jednak przez całe swoje życie związana była z Kępnem. 25 stycznia 1899 roku urodził się Aleksander Caliński. Był człowiekiem czynu, społecznikiem i działaczem. Brał on udział do połowy stycznia 1919 r. w samorzutnej służbie odwachowej i patrolowej Straży Ludowej na terenie Mikorzyna. Następnie wstąpił do 2. kompanii 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich pod dowództwem ppor. Wężyka. W okresie międzywojennym funkcjonował także jako wójt gminy Kępno-Północ. Lista jego działań była długa, znajdowało się na niej m.in.: pełnienie funkcji sekretarza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mikorzynie, udział w kampanii wrześniowej, budowa kamiennej groty Matki Bożej przy drodze z Mikorzyna. Postawa Aleksandra Calińskiego nie podobała się jednak władzy komunistycznej i został aresztowany. Do końca życia kontynuował swoje działania społeczne. Zmarł 8 lipca 1981 roku i został pochowany w Mikorzynie.

Fotografia: odznaczenia i zdjęcia Aleksandra Calińskiego eksponowanych podczas wystawy czasowej w Muzeum pt. Powstanie Wielkopolskie.

About Author

Back to top
pl_PLPolish