– Wniosek o przeprowadzenie kwerendy


Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż z dniem dzisiejszym (20.02.2019 r.) zostaje wprowadzony obowiązkowy wniosek o przeprowadzenie kwerendy (tj. poszukiwanie informacji muzealnych)

dla osób prywatnych lub instytucji celem przeprowadzenia kwerendy przez pracowników muzeum oraz na udostępnienie obiektu do wglądu.

  • Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia dokumentacji wizualnej zbiorów, jeżeli realizacja zamówienia spowodowałaby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie, na zasadach określonych w przepisach ustawy kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz.U. 2016 r. poz. 23).
  • Czas oczekiwania na realizację zleconych kwerend tematycznych wynosi 60 dni roboczych.
  • Warunki udostępnienia: autorskie prawa majątkowe do utworu wygasły, gdyż minęło 70 lat od śmierci ich autora, ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu; nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego na podstawie art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
  • Tryb rozpatrywania wniosków odbywa się zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 352) – dalej „Ustawa”

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego informuje, że ze względu na dużą ilość zleceń i bardzo ograniczone możliwości kadrowe czas oczekiwania może być dłuższy.

Zamówienie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem. Zastrzegamy, że zamówienia anonimowe albo podpisane tylko imieniem nie będą realizowane.

Kwerendy realizowane są w kolejności ich wpływania.

Wypełniony wniosek uprzejmie prosimy o przesłanie na adres:

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
ul. Ratuszowa 2
62-600 Kępno
z dopiskiem: Wniosek o kwerendę

lub na adres e-mail: muzeum@muzeumkepno.pl

Do pobrania wniosek w załączniku:

  • wniosek o kwerendę dla osób fizycznych
  • wniosek o kwerendę dla przedstawicieli instytucji publicznych
  • wniosek o udostępnienie wizerunków obiektów znajdujących się w posiadaniu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Back to top
pl_PLPolish