– Spotkanie promocyjne publikacji “Reportaż z mojego życia”

Zdjęcie uczestików spotkanie promocyjnego książki 6 osób stojących przed planszami wystawy czasowej 4 osoby trzymają książki

11 marca 2021 r. w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego miało miejsce spotkanie dotyczące wydania książki związanej z historią Kępna. Maszynopis Mieczysława Depczyńskiego doczekał się swojej publikacji pt. „Reportaż z mojego życia”.

Pokazuje szeroką działalność autora, który był osobą skromną, ale niezwykle pracowitą i poświęcił wiele dla kraju i dla naszej Małej Ojczyzny. Składa się on z trzech części, każda z nich to inny etap w życiu autora. Opisują kolejno okres przed, w trakcie i po drugiej wojnie światowej. Jest to niepodważalny zapis bardzo osobistych emocji oraz opowieść o tym, co było i wciąż pozostaje ważne w życiu człowieka.

Ten reportaż to zaproszenie do nawiązania relacji oraz budowania więzi między mieszkańcami a historią przodków kępińskiego społeczeństwa.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Kępno – Pani Małgorzata Frala-Kędzior, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej – Pan Marian Lorenz, Członkini Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej Pani Krystyna Sumisławska, Prezes Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski” – Pan Grzegorz Grzunka oraz członkowie rodziny Mieczysława Depczyńskiego.

Rozmowy zaproszonych toczyły się nie tylko wokół samej publikacji, ale również wspomnień. Wnukowie z wielką radością i zaangażowaniem wspominali dziadka oraz jego opowieści. Przedstawiali go jako niesamowitego człowieka, pogodnego, rodzinnego patriotę, który w swoim życiu kierował się zasadami. Pomimo nieobecności Zdzisława Depczyńskiego – syna autora nawiązany został z nim kontakt telefoniczny, a wraz z nim wyrazy uznania oraz podziękowania. To właśnie jemu zostało powierzone zadanie czuwania nad wspomnieniami ojca i „pokazania” ich innym. Wszystkie dokumenty i informacje, które otrzymaliśmy potrzebne do publikacji były efektem stałego kontaktu jego i Pani Krystyny Sumisławskiej.

W obecnej sytuacji liczba zaproszonych osób była ograniczona, ale od dziś zapraszamy wszystkich po odbiór bezpłatnych egzemplarzy do siedziby muzeum.

Publikacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowegoˮ. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

Zdjęcie stołu na którym znajdują się ksiązki i pamiątki związane z Mieczysławem Depczyńskim

Zdjęcie ze spotkania promocyjnego ksiażżki przy stole siedzi 6 osób

Spotkanie promocyjne publikacji przy stole siedzą zaproszeni goście w sali wystaowej

Spotkanie promocyjne przy stole siedzą zaproszeni gości

Przy stolezbierają się osoby zaproszone na promocję książki

About Author

Back to top
pl_PLPolish