– Rada Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Rada muzeum przed synagogą

W poniedziałek 26 marca 2023 roku o godz. 18:00 w siedzibie Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego Dominik Makosch. W naradzie uczestniczyli Członkowie Rady Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego Irena Sadek oraz Łukasz Kamiński, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Małgorzata Frala-Kędzior oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego Karolina Różewska. Zebrani rozmawiali o dotychczasowej działalności instytucji. Rada Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego za rok 2022. Dzięki uprzejmości I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Artura Kosakiewicza uczestnicy spotkania zapoznali się z pracami związanymi z rewitalizacją budynku synagogi.

About Author

Back to top
pl_PLPolish