– Powołanie członków Rady Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

muzeum-ziemi-kepinskiej-logo

ZARZĄDZENIE  NR  164/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

z  dnia 19 listopada 2021 r.

w   sprawie  powołania  członków Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4-6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) oraz § 13 Statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6268) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje   się  członków  Rady  Muzeum     działającej   przy   Muzeum   Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie :

  1. Łukasz Kamiński,
  2. Lech Kokociński,
  3. Dominik Makosch,
  4. Krzysztof Morta,
  5. Irena Sadek.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie.

§ 3

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz w siedzibie Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kępno.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

(-) Piotr Psikus

Sporządziła Małgorzata Frala-Kędzior

Klikając poniżej zostanie wyświetlona wersja dokumentu w formacie Portable Document Format (PDF):

About Author

Back to top
pl_PLPolish