– Muzeum na kółkach w Kępnie

fot. Jakub Nowotyński

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Muzeum na kółkach”. Nowoczesna ekspozycja, połączona z bogatym programem edukacyjnym, w telegraficznym skrócie przybliży historię tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej w Polsce. Wystawa do 2016 roku odwiedzi 47 miejscowości a w dniach od 1 do 3 czerwca zagości w Kępnie. 


Projekt ma na celu przypomnienie tysiącletniej historii współistnienia społeczności polskiej i żydowskiej. Przez wieki Polska była najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia umysłowego, religijnego i kulturalnego w Europie a Żydzi stanowili 10 procent ludności Polski.


Kępno to ważny punkt na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Pierwsi żydowscy osadnicy przybyli tu w II połowie XVII wieku. Grupa około 50 osób osiedliła się na wschodnim przedmieściu miasta zwanym „Kamczatką”. Dnia 6 maja 1674 roku właściciel miasta – Marcin Olszowski, nadał Żydom kępińskim przywilej kolonizacyjny, który pozwalał im na założenie ulicy i wybudowanie przy niej domów mieszkalnych. Przywilej pozwalał także na budowę synagogi, szkoły, łaźni, domu dla rabina, kantora oraz cmentarza. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Kępno zamieszkiwało ponad 7 tysięcy Żydów. Większość z nich zamordowana została później w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Po wojnie do Kępna powróciło zaledwie 8 pochodzących stąd Żydów. Szybko jednak opuścili miasto. Więcej o historii żydowskiej Kępna na stronie  http://www.sztetl.org.pl/pl/city/kepno/.


W Kępnie „Muzeum na kółkach” będzie można zobaczyć na rynku. Oprócz programu przygotowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich koordynator lokalny we współpracy z Muzeum Ziemi Kępińskiej przygotował specjalny program wydarzeń towarzyszących takich jak: plenerowa wystawa edukacyjna o historii społeczności żydowskiej w Kępnie, warsztaty tańca żydowskiego, warsztaty czytania inskrypcji na macewach, warsztaty wycinanki żydowskiej.


Mam nadzieję, że po przeprowadzeniu działań edukacyjnych w ramach projektu „Muzeum na kółkach” chociaż część mieszkańców Kępna zmieni swoje poglądy odnośnie Żydów: z wrogości lub ostrożności na ciekawość i chęć poznania. Urząd Miasta obiecuje wkrótce zrewitalizować synagogę. Być może jest to właściwy czas, by pochylić się nad pamięcią o kępińskich Żydach – mówi Agata Józefowicz, koordynatorka „Muzeum na kółkach” w Kępnie.


Centralnym punktem wystawy „Muzeum na kółkach” jest interaktywna mapa każdego miasta, które odwiedza „Muzeum na kółkach”, na której zostały opisane ważne miejsca związane z lokalną historią żydowską. Poprzez trójwymiarową makietę sztetla przybliżamy najważniejsze miejsca typowego polsko-żydowskiego miasteczka. Opowiadamy również o jidysz, hebrajskim i polskim – trzech współistniejących i przenikających się językach, którymi posługiwali się polscy Żydzi.


Projekt jest podziękowaniem dla lokalnych liderów i aktywistów, którzy poświęcają swój czas i środki na dbanie o pamięć o polskich Żydach. „Muzeum na kółkach” zaprasza widzów do interakcji, dzielenia się własnymi wspomnieniami oraz odkrywania zapomnianego dziedzictwa. Ekspozycji towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych i kulturalnych. Zwiedzanie wystawy i udział w zajęciach prowadzonych przez animatorów są bezpłatne.


Inauguracja projektu odbyła się 26 czerwca 2014 roku w Warszawie. Od maja do sierpnia 2015 roku „Muzeum na kółkach” odwiedzi 22 miejscowości w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, dolnośląskim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.


Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie:
http://www.polin.pl/pl/muzeumnakolkach
oraz na Facebooku „Muzeum na kółkach”:
https://www.facebook.com/muzeumnakolkach

Zapraszamy!


Projekt  Muzeum na kółkach realizowany jest w ramach programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe, dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Back to top
pl_PLPolish