– Informacja

Namalowany budynek muzeum na pierwszym planie schody i drzwi wejściowe

Zarządzenie nr 04/2021 Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

Na podstawie art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459 oraz art. 130, art. 144, art. 1519a ustawy z 26 czerwca      1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028 zarządza się, co następuje:

§1

Ustalam dla pracowników Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego dzień wolny od pracy w dniu 7 maja 2021 roku w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej muzeum.

§3

Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem wydania.

Dokument w wersji graficznej do pobrania poniżej:

About Author

Back to top
pl_PLPolish