– INAUGURACJA ROKU TADEUSZA PIOTRA POTWOROWSKIEGO

Kolaż rysunków T. P. Potworowskiego

Dla Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego rok 2023 będzie nosić imię Tadeusza Piotra Potworowskiego, którego dziełami zachwycają się ludzie z całego świata.

Jednym z wielu planowanych wydarzeń tego roku będą ogólnopolskie obchody 100-lecia powołania Komitetu Paryskiego, będącym bardzo ważnym ugrupowaniem malarskim w historii naszego kraju, którego członkiem był wspomniany wyżej T. P. Potworowski. Komitet Paryski, którego członków zwyczajowo nazywano Kapistami, powołany został w 1923 r. na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Ugrupowanie tworzyli uczniowie Józefa Pankiewicza: Seweryn Boraczok, Jan Cybis, Józef Czapski, Józef Jarema, Artur Nacht, Tadeusz Piotr Potworowski, Jacek Puget, Hanna Rudzka, Zygmunt Waliszewski, Janina Przecławska-Strzałecka, Dorota Berlinerblau-Seydenmanowa, Janusz Strzałecki, Marian Szczyrbuła. Jego celem była organizacja wspólnego wyjazdu do ówczesnej stolicy sztuki, którą był artystyczny Paryż. Pod kierunkiem swojego profesora odbyli tam studia z zakresu nowoczesnej sztuki francuskiej.Kępno od lat związane jest z twórczością Tadeusza Piotra Potworowskiego – pisarzem, twórcą scenografii teatralnych, pedagogiem i niewątpliwie jednym z czołowych przedstawicieli polskiego malarstwa nowoczesnego. Dla wielu jest wzorem artysty nowoczesnego i niepokornego, wiecznie podążającego drogą artystycznej rewolucji w poszukiwaniu własnej formuły wypowiedzi malarskiej.Kępno stało się dla artysty miejscami szczególnie intensywnej działalności malarskiej, społecznej oraz kuratorskiej, dzięki przyjęciu posady pierwszego kustosza

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego. Artysta stał się ważną postacią dla mieszkańców Kępna, w szczególności dla instytucji muzealnej, której władze w roku 1998 zdecydowały o przyjęciu go jako patrona i opiekuna. Tym samym muzeum podjęło się obowiązku upowszechnienia wiedzy o życiu i twórczości malarza, szczególnie w kontekście jego pobytu na terenie Kępna i okolic.Jego dzieła cieszą się stałym zainteresowanie kuratorów i historyków sztuki. Prezentowane są na wielu zagranicznych wystawach. Natomiast polskie muzea narodowe, na czele z oddziałem poznańskim, eksponują je w ramach wystaw stałych, będących przeglądem najważniejszych nurtów polskiej sztuki XX w.

Tym samym wpisują sztukę T. P. Potworowskiego w ciąg narracji historii sztuki polskiej oraz światowej. W ramach Roku Tadeusza Piotra Potworowskiego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego planuje szereg wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych związanych z jego obchodami. Wśród inicjatyw muzealnych związanych z jego obchodami należy wymienić: wykłady oraz prelekcje, warsztaty artystyczne, gry i konkursy, publikacje w tym, publikacja jednodniówki poświęconej T. P. Potworowskiemu.

Najważniejszym punktem obchodów będzie przygotowanie oraz zaprezentowanie wystawy czasowej poświęconej artystom wchodzącym w skład Komitetu Paryskiego. W ramach ekspozycji pokażemy wybrane dzieła czołowych przedstawicieli polskiego koloryzm, prezentowane na co dzień w zbiorach najważniejszych muzeów w Polsce. Będzie to wyjątkowa okazja dla mieszkańców naszego miasta na zapoznanie się z wybitnymi dziełami polskiego malarstwa nowoczesnego. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja tematyczna, spotkania oraz prelekcje. Dodatkowym punktem będzie podzielenie się z odbiorcami wynikami prac badawczych prowadzonych przez pracowników muzeum w ramach Cyfrowego Archiwum Potworowskiego.

#RokzPiotrem

About Author

Back to top
pl_PLPolish