– Dzień Solidarności i Wolności 2021

Plakat Solidarność wystawa 31 sierpnia w Kępińskim Ośrodku Kultury

Z okazji Dnia Solidarności i Wolności instytucje kultury: Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej, Kępiński Ośrodek Kultury oraz Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego przygotowały specjalne ekspozycje i pokaz filmowy upamiętniające 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Wystawa pt. Kościół i Solidarność autorstwa dr Rafała Łatki porusza problematykę współpracy duchownych Kościoła katolickiego z ruchami opozycyjnymi wobec władz komunistycznych w PRL w latach osiemdziesiątych XX w. Kościół katolicki – jako jedyna instytucja, która nie ulegała komunistycznej dyktaturze – był dla wielu Polaków symbolem niezależności od władz PRL. Zdecydowaną większość polskiego społeczeństwa w latach 1944–1989 stanowili katolicy przywiązani do swojej wiary i tradycji. Ta silna więź ujawniła się również w czasie strajków z sierpnia 1980 r. i była widoczna przez cały okres istnienia „Solidarności”.

Narracja pierwszej części  wystawy opiera się na prezentacji stosunku do „Solidarności” najważniejszych postaci w polskim Kościele w omawianym czasie: papieża Jana Pawła II, prymasów Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa oraz „kapelana Solidarności” – ks. Jerzego Popiełuszki

Na kolejnych planszach prezentowana jest problematyka wpływu na społeczeństwo polskie III pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny, a następnie udziału Kościoła w strajkach jakie miały miejsce w 1988 r. oraz wyborów czerwcowych z 1989 r. Ważnym aspektem wystawy jest także Duszpasterstwo Ludzi Pracy i kształtowanie postaw robotników poprzez organizację corocznych pielgrzymek na Jasną Górę.

Wystawa pt. Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność” przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, a jej autorem jest Arkadiusz Kazański. Zaprezentowane są na niej informacje dotyczące przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do powstania „Solidarnościˮ. To właśnie 16 sierpnia w imię solidarności ze stoczniowcami stanęły wszystkie zakłady w Trójmieście. Dzień później protestujący stoczniowcy wysunęli wobec władz 21 postulatów. Pierwszy z nich dotyczył prawa do zakładania wolnych związków zawodowych.

„Sierpień’80 – Brama do Wolności” jest filmowym komentarzem prezentowanych ekspozycji. Przedstawia genezę powstania „Solidarności” jako ruchu społecznego. Obejmuje okres od 1946 do 1980 r. i w sposób syntetyczny prezentuje główne elementy społeczno-polityczno-gospodarcze, które przyczyniły się do wybuchu sierpniowych strajków, tj. działalność Kościoła, opozycji antykomunistycznej i pogłębiający się kryzys gospodarczy.  Narracja filmu prowadzona jest w sposób jasny, czytelny, dzięki czemu zrozumiały przede wszystkim, dla młodego pokolenia.

Ekspozycje będą prezentowane w Kępińskim Ośrodku Kultury od 31 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

Plakat Solidarność wystawa 31 sierpnia w Kępińskim Ośrodku Kultury

Zapraszamy serdecznie!

About Author

Back to top
pl_PLPolish