– Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD

Grupa pozująca w muzeum

Przedstawiciele lokalnych organizacji z obszaru działania LGD Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski uczestniczyli w 5 dniowym wyjeździe do Finlandii, który realizowany jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej pn.: „Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD”. W projekcie tym uczestniczą również Partnerzy projektu – przedstawiciele LGD Z Nami Warto oraz Stowarzyszenia Trakt Piastów, oraz LGD z Finlandii – Rieska-Leader, Leader Pirityiset oraz Keskipiste-Leader.

Celem projektu jest propagowanie dziedzictwa lokalnego z wykorzystaniem dobrych praktyk partnerów projektu, szczególnie wśród młodzieży.Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

https://www.wrota.info.pl/https://www.lgdtraktpiastow.pl/https://www.znamiwarto.pl/https://www.rieskaleader.fi/https://pirityiset.fi/https://www.keskipisteleader.fi

About Author

Back to top
pl_PLPolish