– Cykl wykładów otwartych

W ramach projektu przeprowadziliśmy 4 spotkania otwarte. Pierwsze spotkanie dotyczyło Pałacu w Siemianicach. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się nie tylko jakie funkcje spełnia obecnie pałac, ale również zadać pytania dotyczące rewitalizacji budynku i kontaktów z konserwatorem zabytków, który czuwał nad remontami. Drugie spotkanie dotyczyło detali architektonicznych w powiecie kępińskim. Na podstawie zdjęć architektury powiatu kępińskiego uczestnicy mogli zaobserwować i dowiedzieć się o różnorodności rozwiązań architektonicznych, elementów i zdobień. Trzecie spotkanie związane było z Pałacem w Laskach i było poświęcone zmianom w funkcjonowaniu pałacu przed 1989 rokiem i w chwili obecnej. Czwarte spotkanie dotyczyło konserwacji zabytków i było okazją do zapoznania się ze zmianami w opiece nad architekturą i w konserwacji zabytków nieruchomych po 1989 roku.

23 czerwca – Pałac w Siemianicach – 9:00

24 czerwca – detale architektoniczne – 10:00

25 czerwca – Pałac w Laskach – 9:00

26 czerwca – konserwacja zabytków – 10:00

Miejsce wykładów – Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Sienkiewicza 26a, Kępno

Back to top
pl_PLPolish