– Konkursy

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu “Potworowski jest w mieście”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 30 listopada przesłać na adres: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, ul. Kościuszki 7, 63-600 Kępno artystyczną interpretację hasła “Potworowski jest w mieście” w formacie …

Okres realizacji projektu

05.05.2014 – 01.10.2014

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania historią ziemi kępińskiej wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej powiatu kępińskiego z wykorzystaniem metody storytelling.

Uczestnicy projektu

W projekcie grupą docelową są uczniowie ze szkół powiatu kępińskiego. Konkurs ma charakter otwarty i przystąpić może do niego każda osoba w wieku od 13 do 18 lat.

Formuła projektu

Projekt …

Back to top