– Blog

Kolaż rysunków T. P. Potworowskiego

Dla Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego rok 2023 będzie nosić imię Tadeusza Piotra Potworowskiego, którego dziełami zachwycają się ludzie z całego świata.

Jednym z wielu planowanych wydarzeń tego roku będą ogólnopolskie obchody 100-lecia powołania Komitetu Paryskiego, będącym bardzo ważnym ugrupowaniem malarskim w historii naszego kraju, którego członkiem był wspomniany wyżej T. P. Potworowski …

Plakat zagłosuj na środku zdjęcie T. P. Potworowskiego

W NOWYM ROKU ruszamy z kolejnym ważnym projektem!

ROK 2023 należeć będzie do Tadeusz Piotra Potworowskiego!

W ramach obchodów 100. rocznicy powołania Komitetu Paryskiego oraz organizacji ROKU TADEUSZA PIOTRA POTWOROWSKIEGO planujemy przygotowanie wielu ciekawych wydarzeń m.in. wystawy czasowej poświęconej temuż ugrupowaniu z wyróżnieniem patrona naszej instytucji. Śledźcie uważnie nasz profil! Więcej szczegółów podamy wkrótce.

Już jutro premiera naszej grafiki …

Nabór tekstów do rocznika

Wytyczne formalne i redakcyjne

dla tekstów przekazywanych do publikacji w czasopiśmie

„Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego”

1.Tekst powinien posiadać tytuł oraz powinien być podzielony na rozdziały, a także mieć wyodrębniony wstęp (wprowadzenie) i zakończenie (podsumowanie). Artykuł powinien mieć dołączoną bibliografię.

2. Plik powinien przesyłany zostać na adres mailowy: muzeum@muzeumkepno.pl w wersji Microsoft Office Word oraz plik …

Okładka 7 Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej

7 Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

W tym tomie znalazły się artykuły 7 autorów, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Rocznik otwiera artykuł Pana Łukasza Kamińskiego pt. „O regionalizmie, muzyce i twórczości ludowej oraz potrzebie ich obecności w edukacji i wychowaniu. Postać Oskara Kolberga – jego dzieło i współczesna kontynuacja”. Autor w swoim artykule podkreśla …

Back to top