– 7 Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Plakat promocyjny publikacji 7 Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej promocja 14 grudnia 2022 r. o godz. 17:00

Nadchodzi premiera muzealnej publikacji!

Promocja „7 Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego” odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w siedzibie instytucji, ul. Ratuszowa 2 w Kępnie. Stałym elementem wydarzenia są krótkie prezentacje wygłaszane przez autorów i tym razem nie zabraknie możliwości rozmów z miłośnikami regionu ziemi kępińskiej. W trakcie spotkanie będzie dodatkowa prelekcja prof. UAM, dr hab. Jana Miłosza na temat: „Produkcja oraz przetwórstwo ziemniaka w Wielkopolsce w okresie PRL”.

Słowo wstępne tym razem powierzone zostało prof. UAM, dr hab. Lucynie Błażejczyk-Majka, która w takich słowach opisuje nasze nowe wydanie:

„Historycznie, badania regionalne zawsze stanowiły przejaw patriotyzmu i dojrzałości społecznej na poziomie lokalnym. W Polsce rozkwitły one ponownie po roku 1990, kiedy w nowym ustroju społeczno-ekonomicznym, w warunkach wolności słowa, możliwe okazało się prowadzenie badań już bez ograniczeń ideologicznych. Możliwe było także swobodne tworzenie stowarzyszeń lokalnych. Z drugiej strony muzea regionalne w tym czasie zostały postawione przed faktem konieczności znalezienia swojego „nowego” miejsca i redefinicji swojego znaczenia w społecznościach lokalnych. W nowej rzeczywistości głównym celem działalności zarówno muzeów, jak i stowarzyszeń było i jest poznawanie i propagowanie historii lokalnej. W efekcie współcześnie to właśnie stowarzyszenia lokalne, które działają głównie w środowiskach nieakademickich, zwykle przy współpracy z muzeami regionalnymi lub innymi ośrodkami kulturalnymi, są głównym motorem rozwoju badań regionalnych”.

Prof. UAM, dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych na prelekcje. Koszt papierowej wersji „7 Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej” wynosi 30,00 zł.

About Author

Back to top
pl_PLPolish