Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin zwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie z siedzibą w Kępnie, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno (zwanego dalej „Muzeum).

2. Muzeum jest otwarte od wtorku do piątku oraz w niedzielę.

3. Godziny otwarcia Muzeum w poszczególne dni tygodnia: od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w niedzielę od 11:00 do 16:00. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są na stronie internetowej www.muzeumkepno.pl oraz w kasie Muzeum. Ostatni zwiedzający może wejść 30 minut przed zamknięciem.

4. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach otwarcia Muzeum.

5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.

6. Na wystawie stałej oraz wystawach czasowych obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej.

 

§ 2.

Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

1. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa oraz do poleceń personelu.

2. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.

3. Na teren Muzeum nie wolno wnosić dużych bagaży i plecaków, ani przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych. O niebezpiecznym charakterze takiego przedmiotu decydują pracownicy Muzeum. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w wieszaku na korytarzy. Muzeum nie będzie czynna szatnia do odwołania.

4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

5. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

6. Zabrania się wstępu na teren Muzeum osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających.

7. Zabrania się wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

8. Zabrania się wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).

9. Zabrania się przenoszenia elementów wyposażenia Muzeum poza jego teren.

10. Zabrania się niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum.

11. Zwiedzających obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie Muzeum.

12. Zwiedzających obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na terenie Muzeum.

13. Należy unikać nadmiernego tłoku w jednym miejscu, przepychania się, biegania, ślizgania po posadzkach, głośnego zachowania.

14. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych należy powiadomić o nich personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.

15. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.

16. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum.

17. W warunkach trwających stanu epidemii każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązania jest do zasłaniania ust i nosa.

18. Minimalna odległość między zwiedzającymi to 2 metry.

19. Przed wejściem na ekspozycję każda osoba musi zdezynfekować ręce i ubrać rękawiczki.

20. Do biura Muzeum może wejść osoba przed wcześniejszym powiadomieniem opiekuna wystaw i wyrażeniem zgody pracownika Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego.

21. Muzeum zastrzega sobie przyjęcie grup po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 67 78 230 58 lub mailowo muzeum@muzeumkepno.pl

22. Osoby zwiedzające nie mogą korzystać z urządzeń multimedialnych do odwołania.

 

§ 3.

Postanowienia końcowe

1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.

2. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.muzeumkepno.pl oraz w kasie Muzeum.

4. Regulamin obowiązuje od 01.07.2020 r.

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można zgłaszać w kasie Muzeum.

 • Polityka prywatności

  Copyright Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego        © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • BIP

 • Deklaracja dostępności
 • Godziny otwarcia muzeum

  poniedziałek, sobota - nieczynne

  wtorek - piątek - od 10:00 do 16:00

  niedziela - od 11:00 do 16:00

   

 • Realizowane projekty

  Noc Muzeów 2014 Kępińskie detale Kępno - jedna historia Folklor ziemi kępińskiej  Potworowski jest w mieście - konkurs na projekt i wykonanie muralu XXV Plener Malarski Cyfrowe archiwum 

 • Partnerzy

  Urząd Miasta i Gminy Kępno Kępiński Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Kępno Socjum i okolice Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART