Rada Muzeum

Dnia 14 września 2017 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne nowo wybranej Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego miało miejsce w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno.

Okres kadencji Rady trwa 4 lata od daty jej powołania. Członkami Rady zostali:

1. Lech Kokociński,

2. Marek Kowalski,

3. Dominik Makosch,

4. Krzysztof Morta,

5. Irena Sadek.

W posiedzeniu Rady Muzeum brali udział Burmistrz Miasta i Gminy Kępno - Piotr Psikus,
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Małgorzata Frala-Kędzior oraz Zastępca Dyrektora Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego - Tomasz Tajnert.

Rada wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego - Dominika Makoscha oraz Zastępcę Przewodniczącego - Lecha Kokocińskiego. Rada wybrała sekretarza Rady spośród pracowników muzeum, wskazanych przez dyrektora muzeum - Martynę Wycisk.

Funkcją Rady Muzeum jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, określonych w Statucie Muzeum, ocenia działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności, ocenia przedłożony przez Dyrektora roczny plan działalności oraz ocenia wniosek Dyrektora w sprawach dotyczących muzealiów - przy zakupie szczególnych obiektów, zamiany międzymuzealnej lub sprzedaży muzealiów, które w przeszłości znalazły się przypadkowo w zbiorach muzeum i nie mieszczą się w profilu i charakterze kolekcji. Dalej Rada Muzeum ocenia wnioski Dyrektora w sprawach dotyczących merytorycznej i statutowej działalności muzeum.

 • Polityka prywatności

  Copyright Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego        © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • BIP

 • Deklaracja dostępności
 • Godziny otwarcia muzeum

  poniedziałek, sobota - nieczynne

  wtorek - piątek - od 10:00 do 16:00

  niedziela - od 11:00 do 16:00

   

 • Realizowane projekty

  Noc Muzeów 2014 Kępińskie detale Kępno - jedna historia Folklor ziemi kępińskiej  Potworowski jest w mieście - konkurs na projekt i wykonanie muralu XXV Plener Malarski Cyfrowe archiwum 

 • Partnerzy

  Urząd Miasta i Gminy Kępno Kępiński Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Kępno Socjum i okolice Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART