Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Ziemi Kępińskiej ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

 

 

 

Pracownik merytoryczny (asystent-adiunkt muzealny) w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

 

 

 

Miejsce pracy: Kępno, woj. wielkopolskie
Wymiar pracy: I etat, umowa na czas określony

 

 

 

           

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

 

 

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: historia, historia sztuki, etnologia, archeologia, muzealnictwo, kulturoznawstwo,
 • znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki, ewentualnie j. angielski,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.        

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 

 

 • doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach naukowych, muzealnych lub archiwach,
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka kultura osobista.

 

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

 

 

 

·  opracowywanie zbiorów muzealnych,

 

 

 

·  prowadzenie inwentarzy muzealnych,

 

 

 

·  prowadzenie kwerend,

 

 

 

·  prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,

 

 

 

·  prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,

 

 

 

·  popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,

 

 

 

· przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych,

 

 

 

· prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych,

 

 

 

· oprowadzanie gości krajowych i obcojęzycznych,

 

 

 

·       prace merytoryczne związane z tworzeniem ekspozycji stałej i czasowej

 

 

 

·       przygotowanie oferty czasu wolnego, kalendarza wydarzeń edukacyjnych, programów specjalnych dla określonych grup odbiorców

 

 

 

·       prace badawcze związane z historią Kępna i regionu

 

 

 

 

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

 

 

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
 • podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • podpisanie kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie na adres Muzeum Ziemi Kępińskiej, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 16:00.

 

 

 

Adres składania dokumentów:

 

 

 

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego

 

 

 

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

 

 

 

z dopiskiem na kopercie: „Pracownik merytoryczny (asystent-adiunkt muzealny) w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie”

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

 

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.

 

 

 

2. Oferty, które wpłyną do Muzeum niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

3. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

 • Polityka prywatności

  Copyright Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego        © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • BIP

 • Deklaracja dostępności
 • Godziny otwarcia muzeum

  poniedziałek, sobota - nieczynne

  wtorek - piątek - od 10:00 do 16:00

  niedziela - od 11:00 do 16:00

   

 • Realizowane projekty

  Noc Muzeów 2014 Kępińskie detale Kępno - jedna historia Folklor ziemi kępińskiej  Potworowski jest w mieście - konkurs na projekt i wykonanie muralu XXV Plener Malarski Cyfrowe archiwum 

 • Partnerzy

  Urząd Miasta i Gminy Kępno Kępiński Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Kępno Socjum i okolice Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART