– 1 Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Jednym z wielu celów działania muzeum wymienionych w „Ustawie
o muzeach” jest informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, które – jak przekonują autorzy dokumentu – dokonuje się między innymi poprzez prowadzenie działalności wydawniczej. Nic więc dziwnego, że wiele placówek muzealnych podejmuje trud cyklicznej edycji periodyku, często nazywanego „rocznikiem muzealnym”, na łamach którego publikowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe odzwierciedlające krąg zainteresowań danej instytucji. Do tego grona dołącza dziś Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego i oddaje w ręce czytelników pierwszy numer swojego periodyku.

Klikając poniżej zostanie wyświetlona wersja dokumentu w formacie Portable Document Format (PDF):

About Author

Back to top
pl_PLPolish