Ziemia kępińska - jedna historia

Okres realizacji projektu

05.05.2014 – 01.10.2014

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania historią ziemi kępińskiej wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej powiatu kępińskiego z wykorzystaniem metody storytelling.

Uczestnicy projektu

W projekcie grupą docelową są uczniowie ze szkół powiatu kępińskiego. Konkurs ma charakter otwarty i przystąpić może do niego każda osoba w wieku od 13 do 18 lat.

Formuła projektu

Projekt ma charakter konkursowy. Uczestnicy powinni wybrać jeden przedmiot, który zainspiruje ich do opowiedzenia historii swojej rodziny lub miejsca, w którym mieszka. Wszystkie historie, w efekcie, stworzą również jedną historię – historię ziemi kępińskiej. Wybór przedmiotu jest dowolny, może być to np. fotografia, list, pamiętnik lub po prostu przedmiot codziennego użytku. Wizerunek tego przedmiotu będzie punktem wyjścia do opowiedzenia historii za pomocą obrazów i dźwięku samodzielnie wykonanych przez uczestnika. Każda z opowieści może trwać do 3 minut.

Dodatkowo, dla uczestników konkursu zorganizowane zostaną warsztaty storytelling, dzięki którym młodzież będzie mogła pogłębić swoją wiedzę o multimediach i metodzie cyfrowych opowieści.

Nagroda

Dziesięć najciekawszych opowieści nagrodzonych zostanie poprzez włączenie ich jako element multimedialny przyszłej wystawy stałej w Muzeum Ziemi Kępińskiej.

Wartość dodana

Odbiorcami pośrednimi projektu są mieszkańcy powiatu kępińskiego zainteresowani poszerzeniem wiedzy o historii regionu, którzy będą mogli obejrzeć prace uczestników konkursu na stronie internetowej projektu.
Wartością dodaną projektu jest również poszerzenie umiejętności uczestników z zakresu korzystania z technik multimedialnych oraz zainspirowanie do twórczego myślenia.

W wymiarze społecznym warto podkreślić rolę projektu w tworzeniu nowej przestrzeni edukacyjnej w powiecie kępińskim, której odbiorcami są nie tylko uczniowie, ale także inni mieszkańcy, do których trafią cyfrowe opowieści. Wiedza i pamięć, szczególnie osób starszych, są źródłem historii o regionie, jednakże nie zawsze mamy możliwość dotarcia do świadków historii. Mamy nadzieję, że obejrzane na stronie internetowej projektu opowieści przyczynią się do powstania kolejnych, tworzonych kolektywnie przez Muzeum Ziemi Kępińskiej i osoby, które zechcą podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Stwarza to dodatkową możliwość współpracy między instytucją kultury a społecznością regionu i wspólnego poszerzania horyzontów edukacyjnych.
Planujemy także zaproponowanie wykorzystania opowieści powstałych w wyniku projektu na lekcjach np. historii czy informatyki w szkołach powiatu kępińskiego.

Prawa autorskie

Wymogiem, jaki stawiamy uczestnikom konkursu jest zgłoszenie pracy na licencji Creative Commmons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Na tej licencji prace zostaną także udostępnione na stronie internetowej projektu. Opowieści powinny być wykonane z użyciem przygotowanych samodzielnie materiałów foto, wideo i audio lub materiałów udostępnianych na wolnych licencjach oraz wolnego oprogramowania.

 • Polityka prywatności

  Copyright Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego        © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • BIP

 • Deklaracja dostępności
 • Godziny otwarcia muzeum

  poniedziałek, sobota - nieczynne

  wtorek - piątek - od 10:00 do 16:00

  niedziela - od 11:00 do 16:00

   

 • Realizowane projekty

  Noc Muzeów 2014 Kępińskie detale Kępno - jedna historia Folklor ziemi kępińskiej  Potworowski jest w mieście - konkurs na projekt i wykonanie muralu XXV Plener Malarski Cyfrowe archiwum 

 • Partnerzy

  Urząd Miasta i Gminy Kępno Kępiński Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Kępno Socjum i okolice Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART