Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Ziemi Kępińskiej

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie Miejsce pracy: Kępno, woj. wielkopolskie
Wymiar pracy: I etat, umowa na czas określony

           

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: historia, historia sztuki, etnologia, archeologia, muzealnictwo, kulturoznawstwo,
 • znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki, ewentualnie j. angielski,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.        

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach naukowych, muzealnych lub archiwach,
 • umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

·  opracowywanie zbiorów muzealnych,

·  prowadzenie inwentarzy muzealnych,

·  prowadzenie kwerend,

·  prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,

·  prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,

·  popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,

· przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla

dzieci i osób, dorosłych,

· prowadzenie warsztatów,

· oprowadzanie gości krajowych i obcojęzycznych

 

4. Wymagane dokumenty:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie na adres Muzeum Ziemi Kępińskiej, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno w terminie do dnia 31.08.2019 r. do godz. 16:00.

Adres składania dokumentów

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

z dopiskiem na kopercie: Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

 • Polityka prywatności

  Copyright Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego        © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • Godziny otwarcia muzeum

  poniedziałek, sobota, niedziela - nieczynne

  wtorek - piątek - od 10:00 do 14:30

   

 • Realizowane projekty

  Noc Muzeów 2014 Kępińskie detale Kępno - jedna historia Folklor ziemi kępińskiej  Potworowski jest w mieście - konkurs na projekt i wykonanie muralu XXV Plener Malarski Cyfrowe archiwum 

 • Partnerzy

  Urząd Miasta i Gminy Kępno Kępiński Ośrodek Kultury Stowarzyszenie Kępno Socjum i okolice Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART